dnes je 14.4.2024

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaníZáznamGarancia

15.11.2022, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:16

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ukončenie nájomnej zmluvyZáznamGarancia

14.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:22

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Minister Andrej Doležal predstavil nový mýtny systém

4.8.2020, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Počítanie lehôt v stavebnom konaníGarancia

26.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemokGarancia

19.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nahliadnutie do spisu vedeného v rámci stavebného konania v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavenie autorského dozoru pri realizácii stavby v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platnosť projektovej dokumentácie v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koncentračná zásada pri oznámení o začatí stavebného konaniaGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavba na pozemku, ktorý patrí iba jednému stavebníkoviGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pre vydanie stavebného povolenia je potrebné vyjadrenie aj od odboru životného prostrediaGarancia

23.4.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavba uskutočňovaná dodávateľsky a postup, ak stavebník ešte dodávateľa nevybralGarancia

20.4.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitostiGarancia

29.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmena projektu dopravného riešeniaGarancia

27.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výrub dreviny na mieste, kde má stáť stavbaGarancia

19.2.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebný pozemok a daňové priznanie v roku 2018Garancia

29.1.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nepresné uvedenie účastníkov stavebného konania a následky s tým spojenéArchív

26.1.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Súčinnosť suseda pri uskutočňovaní stavby alebo jej zmienGarancia

26.10.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Projektant ako účastník stavebného konaniaGarancia

30.8.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oznámenie prerokovania územnoplánovacej dokumentácieGarancia

28.8.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vyjadrenie k stavebnému povoleniu ohľadom distribúcie plynuGarancia

25.8.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pozemok s vecným bremenom distribútora inžinierskej siete v roku 2017Garancia

24.7.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Náležitosti stavebného denníka v roku 2017Garancia

23.5.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky pre spojenie územného a stavebného konania v roku 2017Garancia

25.4.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus