dnes je 22.2.2024

Input:

Arbitráž v stavebníctve v roku 2024

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:35:02

Téma: Arbitráž v stavebníctve v roku 2024

Hosť: JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb a JUDr. Monika Rafajová

Dátum: 22. 01. 2024

Podcast si môžete vypočuť tu:

Základné predstavenie témy – moderátor

  1. Moderátor: Ako chápať arbitráž v stavebníctve a v čom je podľa vás iná od iných arbitráží?

Mičinský:

Na úvod si dovolím určite rozdeliť arbitráž v stavebníctve na „menšiu“ a „väčšiu“. Menšou arbitrážou by som nazval tie spory, v ktorých je hodnota stavby, resp. diela do približne 500.000,- EUR a väčšou, prirodzene, všetko nad tento rámec. Toto rozdelenie považujem za nevyhnutné, pretože práve od hodnoty stavby a veľkosti projektu sa odvíjajú potom všetky špecifiká jednak zmluvnej dokumentácie, následne samotnej výstavby, ale aj sporu týkajúceho sa stavby.

Arbitráž v stavebníctve je predovšetkým špecifická a odlišná od iných arbitráží skutkovou