dnes je 5.3.2024

Input:

Terénní úpravy

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.38 Terénní úpravy

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Pojem terénní úpravy upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. S jeho výkladem se v praxi vyskytují nejrůznější problémy, mimo jiné i v důsledku toho, že příslušná právní úprava je poměrně nepřehledná.

V úvodních ustanoveních (§ 3 odst. 1) definuje stavební zákon jako zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. Z této definice vyplývá, že úprava stavebního zákona dopadá pouze na takové terénní úpravy, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Stavební úřad tyto aspekty musí vyhodnotit v každém rozhodnutí,