dnes je 18.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmluva o výkone autorského dozoru

10.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.301 Zmluva o výkone autorského dozoru

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami:

Ján Novák, rod. Novák

nar. 1.11.1986

trvale bytom: Nová 4, 800 00 Nováky

(ďalej iba ako „objednávateľ“)

a

Ing. Arch. Dušan Starý

IČO: 123 45 678

so sídlom: Stará 123, 800 00 Nováky

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Stavebný portál.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.