dnes je 30.5.2024

Input:

Zmeny v stavebnom zákone s účinnosťou od 1. júla 2023 so zreteľom na právomoc miest a obcí

7.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Zmeny v stavebnom zákone s účinnosťou od 1. júla 2023 so zreteľom na právomoc miest a obcí

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Cieľom novely zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účinnej od 1. júla 20231 je :

✓zlepšiť postavenie verejnosti a jej aktívnu participáciu v procese prijímania územnoplánovacej dokumentácie,

✓priznať zastupiteľstvám samosprávneho kraja, obce, mesta a v Bratislave a Košiciach aj zastupiteľstvám ich mestských častí právomoc schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a podnety na jej aktualizáciu a premietnuť povinnosť obstarať takúto dokumentáciu župnému, obecnému a mestskému úradu (magistrátu) aj do stavebného zákona

Spresňuje sa právomoc zastupiteľstiev samosprávneho kraja, obce a mesta (vrátane Bratislavy a Košíc) schvaľovať podnety na