dnes je 19.4.2024

Input:

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

2.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5 Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

Ing. Bohumil Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků


SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ

O SHODĚ NA PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ

Vlastníci nebo oprávnění z odvozených práv k sousedícím pozemkům (dále jen „vlastníci”)

Jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby nebo
název právnické osoby  
Adresa místa trvalého pobytu nebo
adresa sídla  
Rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby  Pozemek p. č.  
    
    
    
    

prohlašují, že se shodli na průběhu hranice, popřípadě její části, mezi pozemky:

Parcelní číslo  v katastrálním území  procházející po bodech číslo  
   
   
   

tak, jak byly tyto hranice dne …....2014 v terénu označeny a zaměřeny firmou............ .

Zjištěný průběh hranic, na kterém se vlastníci shodli, je vyznačen v geometrickém
plánu č.