dnes je 16.4.2024

Input:

Společné oznámení záměru

12.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.3 Společné oznámení záměru

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

podle ustanovení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

  1. Identifikační údaje záměru

(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru - obec, ulice, číslo popisné / evidenční)