dnes je 7.8.2022

Input:

Zákon o mezinárodním právu soukromém

2.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6 Zákon o mezinárodním právu soukromém

Ing. Bohumil Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Paralelně s novým občanským zákoníkem byl schválen zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, se stejnou účinnosti k 1. 1. 2014.

Právní stav, který současnému zákonu předcházel lze částečně rozkrýt sledováním vzniku patnácti novel k nahrazovanému zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Ojedinělá ustanovení týkající se vztahům k cizině však byly i v jiných právních předpisech: v obchodním zákoníku, v občanském soudním řádu, v zákonu o rodině, v insolvenčním zákonu a v zákoníku práce. Některá ustanovení dotýkající se postavení cizinců obsahují též zvláštní právní předpisy z oblasti práv k nehmotným statkům.

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní prvek

Mezinárodním právem soukromým se rozumí odvětví právního řádu,