dnes je 7.8.2022

Input:

Změna stavby před jejím dokončením

31.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6 Změna stavby před jejím dokončením

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Situace, kdy je stavebník v průběhu provádění stavby postaven před nutnost změnit prováděnou stavbu oproti vydanému stavebnímu povolení (nebo ověřené projektové dokumentaci) je v praxi poměrně častá. Zákon pro tyto účely zavádí institut tzv. změny stavby před dokončením, který je upraven v § 118 zákona č. 183/2006 Sb. Tohoto ustanovení se poměrně významně dotkly poslední dvě velké novely stavebního zákona, a to jak novela č. 350/2012, tak i novela č. 225/2017.

Předně byla již novelou z roku 2012 odstraněna pochybnost, u jaké stavby lze změnu z hlediska jejího povolovacího režimu tímto procesem schválit, a sice že se může jednat o stavbu prováděnou nejen na základě stavebního povolení, ale také ohlášení, veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem,