dnes je 5.3.2024

Input:

Územní řízení

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Územní řízení

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Územní řízení

Územní řízení se obecně řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s odchylkami (speciální úpravou) stanovenými stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů). Na rozdíl od dřívější zákonné úpravy, připadá „klasické” územní řízení v úvahu u menšího počtu staveb, protože v ostatních případech mohou být případně aplikovány zjednodušené postupy. Zákonnost postupu stavebního úřadu lze přezkoumat i u těchto zjednodušených postupů.

ÚČASTNÍCI ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo o ochranném pásmu, příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán než stavební úřad, rozhodne tento orgán jen v