dnes je 14.6.2024

Input:

Závazné stanovisko EIA

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15 Závazné stanovisko EIA

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném od 1. 4. 2015, vydávají dotčené orgány na úseku posuzování vlivů na životní prostředí závazná stanoviska a nikoliv už „pouze” stanoviska, jak tomu bylo dříve. Toto závazné stanovisko je podkladem pro tzv. navazující řízení vedená podle stavebního zákona. Jako jedno z mála závazných stanovisek obecně má toto závazné stanovisko zákonem omezenou platnost na dobu 5 let. Tato doba může být na žádost žadatele prodloužena o dalších 5 let, a to opakovaně.

Právě novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb., účinná od 1. 4. 2015, která pro stanovisko orgánu EIA zavedla formu tzv. závazného stanoviska, zvedla také pojem „navazující řízení”. V § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí