dnes je 13.7.2024

Input:

Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.37 Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Splnění obecných požadavků na výstavbu je třeba dbát při územně plánovací činnosti, projektové činnosti, rozhodovací činnosti stavebních úřadů, ale i při následné stavební činnosti, užívání staveb a jejich odstraňování. Obecné požadavky na výstavbu jsou specifikovány prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu, a jedná se především o obecné požadavky na využívání území, obecné technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, připouští, že v některých případech lze z obecných požadavků udělit výjimku, pro což stanoví speciální podmínky.

Rozhodnutí o výjimce stavební úřad vydá v případě, že to právní předpis výslovně