dnes je 5.3.2024

Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

15.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ

v územním řízení

ve zjednodušeném územním řízení

v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 81, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 5 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,