dnes je 5.3.2024

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující stavební povolení

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující stavební povolení

JUDr. František Nováček, DESS

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

SZ v ust. § 108 uvádí výčet staveb, pro které se vyžaduje stavební povolení – jedná se o stavby všeho druhu bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak.

Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní smlouvou, jsou-li dodrženy podmínky ust. § 116, nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, pokud jsou dodrženy podmínky stanovené § 117.

Ustanovením § 109  zákon pokračuje stanovením okruhu účastníků stavebního řízení. Tento seznam osob, které jsou účastníky stavebního řízení, je ve stavebním zákoně upraven poněkud jiným způsobem, než je tomu v řízení územním. Novelou č. 225/2017 Sb. bylo v úvodní větě SZ v § 109 vypuštěno