dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi v konaní o odstránení stavby

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi v konaní o odstránení stavby

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NAVRHOVANÉMU SPÔSOBU NAKLADANIA S ODPADMI V KONANÍ O ODSTRÁNENÍ STAVBY

..........................................................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, bydlisko, názov firmy, adresa)

........................................................................
Obvodný úrad životného prostredia
V ..................................... dňa .....................

Vec: Žiadosť o vyjadrenie