dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia

20.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY K VYDANIU ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

.......................................................................................................................................................

(meno , priezvisko , bydlisko , názov firmy, adresa )

Obvodný úrad životného prostredia

.............................................................

V..................................dňa...................

Vec: Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

I./ Žiadateľ / odberateľ /

Meno, priezvisko, titul: