dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY K VYDANIU POVOLENIA TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC ALEBO ZARIADENÍ

.......................................................................................................................................................

(meno , priezvisko , bydlisko , názov firmy, adresa )

Obvodný úrad životného prostredia

V..........................dňa...................

Vec: Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

I./ Žiadateľ / odberateľ /

Meno, priezvisko, titul: