dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA NA STAVBU, ZMENU STAVBY ALEBO UDRŽIAVACIE PRÁCE

.......................................................................................................................................................

(meno , priezvisko , bydlisko , názov firmy, adresa )

Obvodný úrad životného prostredia

V..........................dňa...................

Vec: Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

I./ Žiadateľ / odberateľ /

Meno, priezvisko, titul: