dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Vzor - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Meno a adresa žiadateľa, prípadne iný kontakt (email, tel. číslo)

.......................................................................................................................................................

Mesto......................................................

odbor výstavby.......................................

Adresa

V …...................................., dňa ….........

Vec: Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Týmto podávam(e) návrh na vydanie územného rozhodnutia.

K návrhu uvádzam(e):

a) meno, priezvisko (názov) navrhovateľa(ov)..........................................................................................................................

adresa (sídlo)