dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o trvalé vyňatie lesných pozemkov

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6 Vzor – Žiadosť o trvalé vyňatie lesných pozemkov

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť súbor

ŽIADOSŤ O TRVALÉ VYŇATIE LESNÝCH POZEMKOV

.......................................................................................................................................................

(Meno a priezvisko, presná adresa žiadateľa)

.......................................................

Obvodný lesný úrad ( sídlo)

V..........................dňa...................

Vec: Žiadosť o trvalé vyňatie pozemku z lesného pozemkového fondu (LPF).

Žiadam o trvalé vyňatie pozemku z LPF v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na pozemku parcelného čísla ..... vedenom na Liste vlastníctva č...... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom obce.... zo dňa.... ................. v katastrálnom území .............................., o výmere