dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6 Vzor - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

Mesto .......................................................................................
odbor výstavby

V ........................................... dňa ...........................................

Vec: Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Podľa ustanovenia § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov žiadam týmto o predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby ............................ vydaného ............................ (uviesť správny orgán) pod č.: ............................ zo dňa ............................ .

Platnosť stavebného povolenia stavby ............................ (druh, označenie, kapacita a pod.)