dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3 Vzor - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM

.......................................................................................................................................................

Meno žiadateľa ......................................................................, tel. číslo .....................................

ulica ..................................................................... Bratislava, PSČ ............................................

.........................................................

.........................................................

(názov a a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)

V ................................. dňa .........................

Vec: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa