dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8 Vzor - Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ČIASTOČNÚ/ÚPLNÚ UZÁVIERKU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

.....................................................................................................................................................................................
Meno a adresa žiadateľa, prípadne iný kontakt (email, tel. číslo)

Okresný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
v ....................................................................

Adresa

V ........................................... dňa ...........................................

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Základné údaje o požadovanej uzávierke, resp.