dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Zápis z prerokovania stavebnej zmeny

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 Vzor - Zápis z prerokovania stavebnej zmeny

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZÁPIS Z PREROKOVANIA NÁVRHU STAVEBNEJ ZMENY Č. .......... KONANÉHO DŇA .....................

__________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Stanovisko zhotoviteľa:

2. Stanovisko zhotoviteľa realizačných projektov:

3. Stanovisko technického dozoru:

4. Stanovisko objednávateľa:

5. Záver:

V ......................, dňa .......................

Za zhotoviteľa stavby:

Za zhotoviteľa projektov:

Za objednávateľa:

Za inžiniering: