dnes je 17.1.2021

Input:

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá

16.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Denné záznamy: List č. Dátum

________________________________________________________________________

Zápis zhotoviteľa Dátum

Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej

dosky v module D-E a o povolenie na betonáž.

Stavbyvedúci: ..........................................

(meno a podpis)

Zápis technického dozoru objednávateľa Dátum

Na základe výzvy zhotoviteľa z dňa 25. 03. 2019 sa uskutočnila

v dňoch 28. 03. a 29. 03. 2019 kontrola spodnej a hornej výstuže

základovej oceľobetónovej dosky v module D-E.

Kontrolnej prehliadky sa zúčastnili:

Stavbyvedúci: ...............................................

(meno a podpis)

Technický dozor: ...........................................

(meno a podpis)

V uvedenom úseku bola vykonaná kontrola výstuže a jej uloženia s

nasledovným záverom:

1. Horná výstuž je zostavená z prvkov podľa realizačného projektu.

Výstuž je uložená v súlade s realizačným projektom.

2. Spodná výstuž je zostavená z prvkov podľa realizačného projektu.

Výstuž je uložená v súlade s realizačným projektom.

3. Pracovné škáry sú opatrené XYPEXOM, je potrebné vyčistiť pracovné škáry.

Na základe vykonanej kontroly nepovoľujem betonáž základovej

dosky. Po odstránení uvedených nedostatkov žiadam opätovne

prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu.

Technický dozor: ..........................................

(meno a podpis)

Denné záznamy: List č. Dátum

__________________________________________________________________________

Zápis zhotoviteľa Dátum

Žiadam o opätovné vykonanie kontroly výstuže základovej

oceľobetónovej dosky v module D-E a o povolenie na betonáž.