dnes je 29.11.2023

Input:

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontoly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá

20.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Vzor – Zápis do stavebného denníka o výsledku kontoly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahuť vzor

ZÁPIS DO STAVEBNÉHO DENNÍKA O VÝSLEDKU KONTROLY ČASTI STAVBY, KTORÁ BUDE V ĎALŠOM PRIEBEHU VÝSTAVBY ZAKRYTÁ

Denné záznamy: List č. Dátum

________________________________________________________________________

Zápis zhotoviteľa Dátum

Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej

dosky v module D-E a o povolenie na betonáž.

Stavbyvedúci: ..........................................

(meno a podpis)

Zápis technického dozoru objednávateľa Dátum

Na základe výzvy zhotoviteľa z dňa 25. 03. 2019 sa uskutočnila

v dňoch 28. 03. a 29. 03. 2019 kontrola spodnej a hornej výstuže

základovej oceľobetónovej dosky v module D-E.

Kontrolnej prehliadky sa zúčastnili: