dnes je 16.4.2024

Input:

Změna stavby před jejím dokončením

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8 Změna stavby před jejím dokončením

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu se SZ a s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. Za povolení stavby se podle novelizovaného ustanovení § 118 Změna stavby před jejím dokončením považuje

  • souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle ustanovení § 106,

  • stavební povolení podle ustanovení § 115,

  • veřejnoprávní smlouva podle ustanovení § 116,

  • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení § 117,

  • společné povolení, opakované stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby podle ustanovení § 129,

  • územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle ustanovení § 78 odst. 6 stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení,

  • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva podle ustanovení § 78a,

  • územní souhlas u stavebních záměrů