dnes je 30.5.2024

Input:

Vzor - Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8 Vzor - Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

VYJADRENIE K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA

Obvodný úrad životného prostredia v
(adresa)
.....................................................................................................................................................................................

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa

Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo   Vybavuje   Dátum   

Vec: Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ku stavbe „názov stavby”.

Okresný úrad životného prostredia ....................... ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene