dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor - Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8 Vzor – Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

SÚHLAS NA ZAČATIE SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY

.......................................................................................................................................................

(názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)

Číslo:

V .........................................dňa......................

...................................(názov a adresa stavebníka) dňa............. požiadal o súhlas na začatie skúšobnej prevádzky.................................................................................................................... (označenie a miesto stavby) pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a preukázal, že na komplexné vyskúšanie musí plynule nadväzovať skúšobná prevádzka. Priebeh skúšobnej prevádzky a rozsah jej vykonania vyplýva z predloženého projektu