dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Súhlas na výrub drevín

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7 Vzor – Súhlas na výrub drevín

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN

Obvodný úrad životného prostredia v

................................................................................................................................................................

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v ….......... ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 2 a 4a§ 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny”) na základe žiadosti (žiadateľ.....adresa..............) zo dňa