dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a určenie lehoty na odstránenie nedostatkov

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Vzor - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a určenie lehoty na odstránenie nedostatkov

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A URČENIE LEHOTY NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV

.......................................................................................................................................................

(názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)

Číslo:

V ................................. dňa.....................

ROZHODNUTIE

Uvedie sa názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia §117 ods. 1 zákona v spojení s ustanovením § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon”) a podľa