dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Protokol o schválení stavebnej zmeny

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5 Vzor - Protokol o schválení stavebnej zmeny

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL STAVEBNEJ ZMENY Č. ..........

Označenie stavby:

Označenie stavebného objektu, súboru:

Názov navrhovanej zmeny:

Zmenu predložil, dňa:

Cenovú kalkuláciu zmeny predložil, dňa:

Finančná náročnosť zmeny:

Prerokovanie návrhu zmeny zo dňa:

Zoznam príloh:

Objednávateľ: ........................ meno ..................................................... podpis ......................... dátum ..................................
Inžiniering: ................................. meno ..................................................... podpis ......................... dátum ..................................
Zhotoviteľ stavby: ................. meno ..................................................... podpis ......................... dátum ..................................
Zhotoviteľ