dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5 Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

......................................................................................................................................................

Názov a sídlo príslušného stavebného úradu, kontaktné údaje

Číslo V................................., dňa............

OZNÁMENIE

o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

….................. podalo dňa........ na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby (názov stavby) ......................................................

Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.

Mesto ................., zastúpené primátorom mesta .................., ako príslušný