dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Vzor - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC

.......................................................................................................................................................

(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, prípadne e-mail, tel. číslo)

Mesto ...............................................

Stavebný úrad

Adresa

Vec: Ohlásenie stavebných úprav podľa ustanovenia § 57 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebník, meno a priezvisko (názov): ......................................................................................