dnes je 18.4.2024

Input:

Vzor návrhu na vydanie rozkazu na plnenie o vypratanie nebytového priestoru podľa ust. § 126 ods. 1 OBČZ v spojitosti s ust. § 174b OSP

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1.1.2 Vzor návrhu na vydanie rozkazu na plnenie o vypratanie nebytového priestoru podľa ust. § 126 ods. 1 OBČZ v spojitosti s ust. § 174b OSP

JUDr. Lucia Danišovičová


Okresný súd v ..............

......................................

......................................

V ................. dňa ................

NÁVRH NA VYDANIE ROZKAZU NA PLNENIE

O VYPRATANIE NEBYTOVÉHO PRIESTORU

Žalobca: ......................................

......................................

......................................

Žalovaný: ......................................

......................................

......................................

I.

Miestna príslušnosť predpísaného súdu je určená podľa ust. § 88 ods. 1 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku, teda príslušným súdom je súd, v ktorého obvode sa