dnes je 2.10.2023

Input:

Vzor - Návrh stavebnej zmeny

20.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Vzor – Návrh stavebnej zmeny

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

NÁVRH STAVEBNEJ ZMENY

NÁVRH STAVEBNEJ ZMENY č. ..............

1. Zmenu predkladá: ............................................(názov organizácie) 
Meno: Podpis: Dátum: 
2. Označenie stavby:.............................................(názov stavby) 
Stavebný objekt aleboprevádzkový súbor:  
Miestnosť, priestor, prípadne podlažie:  
3. Súčasný stav projektovej dokumentácie a realizácie: 
4. Názov a technický popis navrhovanej zmeny (vrátane potrebnej dokumentácie):Zmenu stavby si vyžadujú nové zistenia z hľadiska zabezpečenia statiky stavbyPrikladáme doplnenie pôvodnej dokumentácie o nový posudok statika, na základe ktorého projektant upravil pôvodný projekt 
5. Zdôvodnenie zmeny a uvedenie dôsledkov neprijatia zmeny:Zmena je potrebná z dôvodu ohrozenia okolitých budov a existencie samotnej stavby(dôvody podrobne uvedené )