dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

14.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Vzor - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Vzor - NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

.......................................................................................................................................................

Meno žiadateľa ......................................................................, tel. číslo .....................................

ulica ..................................................................... Bratislava, PSČ ............................................

.........................................................

.........................................................

(názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)

V ................................. dňa .........................

Vec:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb.