// Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Stavebný portál
dnes je 22.1.2022

Input:

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Číslo:      Okresný úradKatastrálny odborRadničné nám. č. 7902 01 Pezinok 

V Bratislave, dňa 20.05.2019  

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Čl. I.

Navrhovatelia: Predávajúci:

Meno a priezvisko: ..........................................
Dátum narodenia: ..........................................
Trvalý pobyt: .......................................................
Rodinný stav: ženatý
Štátna príslušnosť: ..................................   
   Rodné priezvisko: ............................................
Rodné číslo: .číslo OP.......................    

a