dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Číslo:      Okresný úradKatastrálny odborRadničné nám. č. 7902 01 Pezinok 

V Bratislave, dňa 20.05.2019  

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Článok I.

Navrhovatelia: Predávajúci:

Meno a priezvisko:Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: Rodné číslo:
Trvalý pobyt: Číslo OP:
Štátna príslušnosť:  
    

a

Meno a priezvisko:Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: Rodné číslo:
Trvalý pobyt: Číslo OP:
Štátna príslušnosť:  
   

(ďalej len ako „predávajúci” na jednej strane v jednotnom gramatickom tvare)

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:
Trvalý pobyt:

Číslo OP:
Štátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:
Trvalý pobyt:

Číslo OP:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len ako „kupujúci” na druhej strane v jednotnom gramatickom