dnes je 10.7.2020

Input:

Vzor - Doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.11 Vzor - Doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


POTVRDENIE

o odstránení vád a nedorobkov

Zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa stavby..................................potvrdzujú,

že na stavebnom objekte ........................................................................................

alebo

na prevádzkovom súbore.........................................................................................

predmetnej stavby boli odstránené vady a nedorobky, evidované v zápise o