dnes je 1.10.2022

Input:

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemku

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.2 Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemku

JUDr. Martina Jenčová

Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie, a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m2). Všetky tieto tri podmienky musia byť kumulatívne splnené. Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný úrad oznámi stavebníkovi – žiadateľovi, že voči ohlásenej stavbe nemá žiadne námietky. Ohláška sa realizuje vtedy, ak už hlavná stavba stojí (napr., ak už máme postavený dom a chceme stavať plot, stavba plota sa úradu ohlási). Pokiaľ by však hlavná stavba ešte nestála, aj na drobnú stavbu je potrebné stavebné povolenie, bez ohľadu na to, že sa jedná o stavbu do 25 m2.

K ohláseniu drobnej stavby je potrebné