dnes je 5.3.2024

Input:

Právní úprava stavebního řádu

27.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Právní úprava stavebního řádu

JUDr. František Nováček, DESS

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Základním právním předpisem upravujícím podmínky a náležitosti stavebního řádu je část čtvrtá zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konkrétně ustanovení § 103 – 157 včetně. Zákon, ve znění změny č. 225/2017, nabývá účinnosti dnem 1.1.2018

Přesto se podle dosavadní právní úpravy (ve znění, platném před změnou č. 225/2017) bude postupovat. Bude to dle zákona č. 183/2006 Sb. v případech:

  1. Správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.
  2. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.
  3. V případech stavebních záměrů, pro které bylo vydáno závazné