dnes je 25.7.2024

Input:

Vyhláška úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu od 1.4.2024

10.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:00

Kapitoly videa

Dňa 1. apríla 2024 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 69/2024 Z. z. Predmetná vyhláška ustanovuje územnotechnické požiadavky na výstavbu pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov. Cieľom webinára je priblížiť obsah a vybrané ustanovenia danej vyhlášky.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.