dnes je 14.6.2024

Input:

Vybrané problémy účastníctva v konaniach podľa nového zákona o výstavbe

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.3 Vybrané problémy účastníctva v konaniach podľa nového zákona o výstavbe

Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Otázka účastníctva v rozhodovacích procesoch (nielen) vo verejnej správe patrí ku kľúčovým procesualistickým otázkam v každom konaní. Dáva z významnej časti odpoveď na to, kto bude v danom konaní spôsobilý vlastnými procesnými úkonmi chrániť a presadzovať svoje práva a právom chránené záujmy. Samozrejme, na posúdenie toho je dôležité poznať aj to, aké procesné oprávnenia v tom-ktorom konaní má k dispozícii účastník konania.

Tento článok sa zameriava na účastníctvo v konaniach podľa nového zákona o výstavbe, ktorý sa účinným stane 1. apríla 2024. Zameriava sa pritom najmä na konanie o stavebnom zámere. Úvodom si však stručne pripomenieme aj niektoré „staršie” znenia návrhov tohto zákona: jednak bude reč o tom, ktorý bol do medzirezortného