dnes je 25.3.2023

Input:

Vzory dokumentů stavebního řádu

4.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.2 Vzory dokumentů stavebního řádu

VZOR Č. 1 SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY


Stáhnout vzor

ÚŘAD………..................…… (obce, města, městské části)

odbor………............…. (název)

(adresa úřadu)

(Jméno a příjmení nebo název vlastníka

ulice, č. p.

PSČ, obec nebo město

nebo odkaz na rozdělovník,

pokud je vlastníků stavby více)

Č.j. ………………

Vyřizuje: …………….. telef. …..…………………

V ............... dne …………

SDĚLENÍ

Úřad …….……., odbor ……..…., jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. … zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k ohlášení odstranění stavby ………….. (název stavby) na pozemku č. parc. …… v katastrálním území …………, ..………. (adresa nebo jiné označení místa) v ……….. (obec), které dne ….. podal ……….….. (jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa podatele), podle § 128 odst. 3 téhož zákona sděluje, že

k odstranění stavby je třeba povolení stavebního úřadu.

K