dnes je 24.6.2024

Input:

Věcný záměr zákona o BIM 04: Situace v ČR

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.4 Věcný záměr zákona o BIM 04: Situace v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V současné době není v České republice žádná závazná legislativní úprava vztahující se komplexně k metodě BIM. Právní úprava České republiky v současnosti tedy nemá systematické, ucelené a závazné legislativní ukotvení správy informací o stavbě, informačního modelu stavby či vystavěného prostředí. Jediná zmínka o metodě BIM je zahrnuta v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který v § 103 odst. 3 stanoví, že „Zadavatel může v případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo soutěžích o návrh v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud