dnes je 19.7.2024

Input:

Územnoplánovacia dokumentácia a jej stupne podľa zákona o územnom plánovaní

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.2 Územnoplánovacia dokumentácia a jej stupne podľa zákona o územnom plánovaní

JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD.

Územnoplánovacia dokumentácia patrí k základným pojmom na úseku územného plánovania. V zmysle v súčasnosti stále účinného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „starý stavebný zákon”) predstavuje jej obstaranie výsledok prvej etapy územného plánovania. Územnoplánovacia dokumentácia sa v bežnej komunikácii zvykne označovať aj ako územný plán, hoci zákonodarca tento pojem využíva len na označenie niektorých jej stupňov.

Starý stavebný zákon taktiež uvádza aj jej základné ciele: rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy