dnes je 5.3.2024

Input:

Územní rozhodnutí

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2 Územní rozhodnutí

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Umísťovat stavby, terénní úpravy a zařízení lze zásadně v zastavěném, resp. zastavitelném území. Požadavek na vymezení zastavěného území byl uložen novelou stavebního zákona z roku 1998 (zákonem č. 83/1998 Sb.). Protože zastavěná území nejsou vyznačena v územních plánech starších, i když fakticky existují, a pro možnost uplatnit zjednodušené postupy, které současný zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon umožňuje, byl v zákoně zaveden pojem „zastavěné území” jako území vymezené územním plánem nebo tam, kde územní plán chybí, obcí pořízené a radou schválené vymezení jakožto opatření obecné povahy. Nedisponuje-li obec ani územním plánem, ani vymezením zastavěného území, považuje se za zastavěné území tzv. intravilán, tzn. zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

Umísťování staveb v