dnes je 5.3.2024

Input:

Obsah

27.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Obsah

Územní řízení Územní řízení

Umísťování staveb, terénních úprav a zařízení Vzory žádostí v územním řízení

Vzor č. 1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Vzor č. 2 Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Územní rozhodnutí Ukázky správních dokumentů úřadu

Vzor č. 1 Územní souhlas

Vzor č. 2 Usnesení o projednání záměru v územním řízení

Vzor č. 3 Územní rozhodnutí o umístění stavby

Vzor č. 4 (Závazné) stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu

Vzor č. 5 Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Územní plánování - přehled Územní plánování

Územní plánování Obecný úvod

Společné postupy při pořizování územně plánovacích podkladů Společné postupy při pořizování územně plánovacích podkladů

Vzory

Nástroje územního plánování Nástroje územního plánování

Územní plán Územní plán a regulační plán

Regulační plán Vyhodnocování a aktualizace územně plánovací dokumentace

Vyhodnocování a aktualizace územně plánovací