dnes je 5.3.2024

Input:

Územní plánování - přehled

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Územní plánování – přehled

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Územní plánování

Územní plánování je předmětem Části třetí stavebního zákona, Hlavy I až III. V této kapitole se věnujeme především cílům a úkolům územního plánování a upozorňujeme na změny, které v územním plánování přinesla poslední velká novela zákonem č. 225/2017 Sb.

Věnujeme se právní úpravě územního plánování a představujeme ve stručnosti zásady územního rozvoje, plánování a podmínky územního řízení. Přinášíme informaci o nových typech územních řízení, zavedených poslední novelou. Zmiňujeme se též o souvisejících ustanoveních stavebního zákona v části druhé a páté, V závěru kapitoly najdete vymezení podstatných pojmů, užívaných nejen v územním plánování, jejichž znalost je potřebná k pochopení smyslu konkrétních ustanovení.

Společné postupy při pořizování územně plánovacích podkladů

Společné postupy při